Φωτογραφίες από τα Βίκος Street Relays της Πάτρας

Δείτε φωτογραφίες από τα Βίκος Street Relays της Πάτρας που έγιναν στις 23 Μαρτίου 2019.