Οι εγγραφές για τα Βίκος Street Relays της Ξάνθης έκλεισαν