Η διαδρομή και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα Βίκος Street Relays Χαλκίδας

Η διαδρομή και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα Βίκος Street Relays Χαλκίδας

Στo πλαίσιo της διεξαγωγής του Βίκος Street Relays Χαλκίδας την Κυριακή 13 Μαϊου, θα ισχύσουν οι παρακάτω Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του ΑΓΩΝΑ.

Την Κυριακή  13  Μαΐου έναρξη αγώνων 18:50 και λήξη αγώνων 20:00
Τόπος Διεξαγωγής:
Εκκίνηση – Τερματισμός : Φαρμακίδου (Μνημείο Εθνικής  Αντίστασης)
Διαδρομή: Φαρμακίδου – Αγγελή Γοβιού – Παλαιά  Γέφυρα – Μακαρίου  έως  διασταύρωση με οδό  Χαλκόδοντος  – Παλαιά Γέφυρα –  Βουδούρη.
Ειδικότερα από Φαρμακίδου έως το ύψος της Βενιζέλου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Αγγελή Γοβιού από το ύψος της Βενιζέλου έως την παλαιά Γέφυρα, η βορεινή λωρίδα της Παλαιάς Γέφυρας (Πορθμό Ευρίπου) και μία λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Μακαρίου από παλαιά Γέφυρα έως το ύψος της οδού Χαλκόδοντος.