Φωτογραφίες από τα Βίκος Street Relays Πειραιά

Δείτε φωτογραφίες από τα Βίκος Street Relays που έγιναν με μεγάλη επιτυχία στον Πειραιά στις 20 Απριλίου 2019.