Η εκκίνηση στα Βίκος Street Relays της Λάρισας

H εκκίνηση στα Βίκος Street Relays της Λάρισας που έγιναν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και δόθηκε δίπλα στο υπέροχο Αρχαίο Θέατρο!